ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
200,000تومان
.ir
5,000تومان
.net
85,000تومان
.org
95,000تومان
.biz
99,000تومان
.us
35,000تومان
.in
110,000تومان
.info
95,000تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.net.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.id.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.ac.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.co.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.org.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
. gov.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
. sch.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.com
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
200,000تومان
1 سال
.net
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.org
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.biz
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.info
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.name
38,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
.in
110,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
.es
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
.us
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.eu
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
.co
81,000تومان
1 سال
81,000تومان
1 سال
81,000تومان
1 سال
.asia
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.me
40,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
.mobi
46,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
.tel
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
.tv
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.cc
73,000تومان
1 سال
66,000تومان
1 سال
73,000تومان
1 سال
.pro
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.nl
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.pw
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
.org.in
24,000تومان
1 سال
24,000تومان
1 سال
24,000تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده