هاست لینوکس پر سرعت حرفه ای

P4 CPanel 2GBمجهز به آنتی دی داس سخت افزاری


 • 2 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب مدیریت محتوا
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 15000 تومان قیمت یک ماهه
 • 40000 تومان قیمت سه ماهه
 • 70000 تومان قیمت شش ماهه
 • 130000تومان قیمت سالانه
P5 CPanel 5GBمجهز به آنتی دی داس سخت افزاری


 • 5 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب مدیریت محتوا
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 20000 تومان قیمت یک ماهه
 • 55000 تومان قیمت سه ماهه
 • 100000 تومان قیمت شش ماهه
 • 190000 تومان قیمت سالانه
P6 CPanel 7GBمجهز به آنتی دی داس سخت افزاری


 • 7 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب مدیریت محتوا
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 25000 تومان قیمت یک ماهه
 • 65000 تومان قیمت سه ماهه
 • 115000تومان قیمت شش ماهه
 • 220000 تومان قیمت سالانه
P7 CPanel 10GBمجهز به آنتی دی داس سخت افزاری


 • 10 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب مدیریت محتوا
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 30000 تومان قیمت یک ماهه
 • 80000 تومان قیمت سه ماهه
 • 145000 تومان قیمت شش ماهه
 • 270000 تومان قیمت سالانه
P8 CPanel Unlimitedمجهز به آنتی دی داس سخت افزاری


 • نامحدود مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان نصب مدیریت محتوا
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • 35000 تومان قیمت یک ماهه
 • 90000 تومان قیمت سه ماهه
 • 165000 تومان قیمت شش ماهه
 • 310000 تومان قیمت سالانه